Nguyễn Bá Toàn

Nguyễn Bá Toàn dự hội nghị tại tòa nhà Quốc Hội Việt Nam

Với những đóng góp thiết thực cho cộng đồng thời gian vừa qua, giúp đưa hình ảnh ẩm thực cổ truyền Việt Nam vươn ra tầm thế giới cũng như góp phần nâng cao sức khỏe và hạnh phúc gia đình người Việt. Ngày 1 tháng 12 năm 2015 vừa qua anh Nguyễn Bá Toàn…