Nguyễn Bá Toàn – Phó giám đốc Trung tâm Chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Chuyên gia Nguyễn Bá Toàn hiện đang giữ chức vụ Phó giám Trung tâm chăm sóc sức khỏe Cộng đồng Trung ương, trực thuộc Bộ Nội Vụ và hội đồng khoa học Kinh tế Việt Nam, đồng thời anh là trưởng bộ môn trị liệu tâm lý và sức khỏe tình dục thuộc học viện Tâm Khí Việt.
Địa chỉ tại : 19A Nguyễn Trãi – Thanh Xuân – Hà Nội

nguyenbatoan31

anh Nguyễn Bá Toàn và giám đốc Học viện Tâm Khí Việt

nguyenbatoan2

Anh Nguyễn Bá Toàn là trưởng bộ môn trị liệu tâm lý và sức khỏe tình dục thuộc học viện Tâm Khí Việt

Share This Post